BjelkarøyDesign : Elin Bjelkarøy : Emballasje til økologiske jordbær 3Ddesign av leilighet i Lørenbyen unilever messestand Dvale, Hibernation, Elin Bjelkarøy
3Dvisualisering av messedesign salatemballasje TangoMio, Elin Bjelkarøy
3Dvisualisering av kjøkken, Elin Bjelkarøy Symbol for bergmekanikk i Norden Materialplasje for spisestue til familien Jacobsen, Elin Bjelkarøy Logo Simen Myhrene